سنگ کلیه .تکرر ادرار.عفونت های ادراری . پروستات. مثانه .کبد.کیسه صفرا.یرقان.

مطالب اموزشی و بهداشتی و سلامتی

آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
شهریور 88
1 پست